การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 053 916 016


วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 1. พิมพ์ใบแจ้งการยอดการชำระเงิน ตามรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 2. นำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ติดต่อชำระเงิน ในวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
  ชำระผ่านระบบธนาคาร 4 ช่องทางดังนี้
  • ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (วิธีชำระเงิน)
   - จ่ายผ่าน Application ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ค่าธรรมเนียม
   - จ่ายผ่าน Application ของธนาคารอื่นๆ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารของผู้รับชำระกำหนด โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ โดยมีธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน
  • ชำระเงินผ่าน ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน Internet (iBanking) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียม (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 10 บาทต่อรายการ ผ่านธนาคาร ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบลงทะเบียนเรียน https://reg.mfu.ac.th หลังจากได้รับ Password ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

Go Back