การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 053 916 016


วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

 1. พิมพ์ใบแจ้งการยอดการชำระเงิน  ตามรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 2. นำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ติดต่อชำระเงิน ชำระผ่านระบบธนาคาร 4 ช่องทางดังนี้
  • ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (วิธีชำระเงิน)
   • จ่ายผ่าน Application ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ค่าธรรมเนียม
   • จ่ายผ่าน Application ของธนาคารอื่นๆ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารของผู้รับชำระกำหนด โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ โดยมีธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน 
  • ชำระเงินผ่าน ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน Internet (iBanking) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียม (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 10 บาทต่อ
  • รายการ ผ่านธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน 6 ธนาคาร ดังนี้
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว​ สามารถ​พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่​ 10 กรกฎาคม​ 2563​

Go Back