ข้อมูลหอพักมหาวิทยาลัย / ย้ายทะเบียนบ้าน

หอพักนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053 917 116-7


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอพักนักศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการเอื้ออาทรต่อกัน  (Learning, Living and Caring)

Show all answers
Hide all answers
 • ข้อมูลหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ให้บริการและจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์การศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดของหอพักต่าง ๆ  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1  ดังนี้

   ลำดับที่

  หอพัก

  สำหรับ นักศึกษา

  จำนวน

  ค่าหอพัก/

  คน/ ภาคการศึกษา

  ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย/

  คน/ภาคการศึกษา

  หมายเหตุ

  ห้อง

  เตียง

  คน

  1

  F1

  หญิง

  78

  4

  312

   

   

   

  4,000 บาท

  300 บาท

  • ไม่เสียค่าน้ำประปา
  • ห้องน้ำรวม
  • มีเครื่องทำน้ำอุ่น

  2

  F2

  78

  4

  312

  3

  F3

  78

  4

  312

  4

  F4

  75

  4

  300

  5

  F5

  75

  4

  300

  6

  F6

  75

  4

  300

  7

  ลำดวน 4

  97

  4

  388

  เก็บค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน

  • ไม่เสียค่าน้ำประปา
  • ห้องน้ำภายในห้องพัก
  • มีเครื่องทำน้ำอุ่น

  8

  ลำดวน 5

  98

  4

  392

  รวมหอพักสำหรับนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1

  2,616

   

   

   

   

  10

   

  ลำดวน 1

  ชาย

  96

  4

  384

  4,000 บาท

  เก็บค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือน

  • ไม่เสียค่าน้ำประปา
  • ห้องน้ำภายในห้องพัก
  • มีเครื่องทำน้ำอุ่น

  11

  ลำดวน 2

  96

  4

  384

  12

  ลำดวน 3

  22

  4

  188

  รวมที่พักสำหรับนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1

  956

   

   

   

  รวมที่พักสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด

  3,572

   

   

   

 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษา

  • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
   1. เตียงสองชั้น
   2. ฟูกที่นอน ขนาด 3 ฟุต
   3. ตู้เสื้อผ้า
   4. โต๊ะพร้อมชั้นเก็บของ
   5. พัดลมเพดาน
   6. ไฟอ่านหนังสือ
   7. อินเตอร์เน็ต
  • สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางภายในหอพัก
   1. ตู้เย็น
   2. เครื่องทำน้ำเย็น
   3. กระติกน้ำร้อน
   4. เตาอบไมโครเวฟ
   5. หม้อหุงข้าว
   6. โต๊ะรองรีดผ้า
   7. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
   8. โทรศัพท์สาธารณะ
   9. ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้
   10. ระบบไฟฉุกเฉิน
   11. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และเข้าออกหอพักโดยการแสกนลายนิ้วมือ
  • ห้องบริการส่วนกลางภายในหอพัก
   1. ห้องอ่านหนังสือและทบทวนรายวิชา
   2. ห้องดูโทรทัศน์
   3. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่อนุญาตให้นำเข้ามาใช้ในหอพักได้
   1. วิทยุขนาดเล็ก
   2. พัดลม
   3. ที่หนีบผม
   4. ไดร์เป่าผม
   5. คอมพิวเตอร์
   6. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
   7. เตารีด

  หมายเหตุ    หากนักศึกษานำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก  จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อนักศึกษาจะกลับบ้านหรือย้ายออกจากหอพักเท่านั้น

  บริการและสวัสดิการของหอพัก

  1. ผู้ปกครองหอพัก และผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการนักศึกษา ให้คำปรึกษา  ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหอพัก   ตลอด   24  ชั่วโมง
  3. พนักงานทำความสะอาดประจำหอพัก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  07.00 – 16.00  น.
  4. ประตูหอพักเปิดเวลา  06.00  และปิดเวลา  22.30  น.
  5. บริการยาสามัญประจำบ้านประจำอาคารหอพัก
  6. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีจักรยานเพื่อยืมเรียนและปั่นออกกำลังกาย

 • กฎระเบียบของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. การเข้า – ออกหอพัก
   1. หอพักเปิดเวลา 06.00 น.  และปิดเวลา  22.30 น.
   2. กรณีนักศึกษากลับเข้าหอพักหลังเวลา 22.30 น.  เจ้าหน้าที่หอพักจะดำเนินการจดชื่อบันทึกไว้ และหากนักศึกษากลับเข้าหอพักล่าช้าเกิน 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา ฝ่ายหอพักนักศึกษาจะทำหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองของนักศึกษาให้ทราบต่อไป  หากนักศึกษาต้องทำกิจกรรม หรือมีเหตุให้ต้องเข้าหอพักช้ากว่าเวลาที่กำหนดให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอเข้าหอพักนักศึกษาล่าช้าและส่งให้กับเจ้าหน้าที่หอพักก่อน หรือหากไม่ทราบล่วงหน้าให้รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด
   3. การเข้าหอพักให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารก่อนเข้าหอพัก และเมื่อจะออกจากหอพักต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักไปด้วยทุกครั้ง
  2. การมาเยี่ยมนักศึกษาหอพัก
   1. ให้เยี่ยมได้เฉพาะสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้เท่านั้น
   2. ห้ามบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่  หอพักเป็นกรณี ๆ ไป
  3. 3.   ห้ามมิให้นักศึกษากระทำผิดระเบียบวินัยนักศึกษาหรือก่อความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและห้องใกล้เคียง โดยเด็ดขาด ดังนี้
   1. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
   2. ห้ามนำ / ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด เข้ามาในหอพักโดยเด็ดขาด
   3. ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เชื้อปะทุ ประทัด หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันอันอาจก่อให้เกิดอันตราย อัคคีภัย หรือเกิดอันตราย ตลอดจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้อื่นเข้ามาในหอพักโดยเด็ดขาด
   4. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก หรือ ห้องพัก โดยเด็ดขาด
   5. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ   อันเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยอื่นโดยเด็ดขาด
  4. ห้ามนำเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ใดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามประกาศของหอพักเข้าไปใช้ในหอพักหรือในห้องพักโดยเด็ดขาด เช่น  โทรทัศน์ กระทะไฟฟ้า ไมโครเวฟ  เครื่องปิ้งขนมปัง   เป็นต้น
  5. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำเข้าหอพัก ได้แก่ วิทยุ (ไม่ใช่เครื่องเสียง) พัดลม ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเตารีด นอกเหนือจากนี้ให้สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนนำขึ้นหอพัก หากตรวจพบในภายหลังว่าเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะทำการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทันที
  6. ห้ามนำวัสดุครุภัณฑ์ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด
  7. ห้ามประกอบอาหารในหอพักหรือในห้องพักโดยเด็ดขาด
  8. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้ายวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในหอพักหรือในห้องพักโดยเด็ดขาด
  9. ห้ามนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าหรือขึ้นมาบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
  10. การออกไปค้างคืนนอกบริเวณหอพัก เช่น กลับบ้านหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเข้าหอพักตามเวลาที่กำหนด
  11. ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริงใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและผู้ปกครอง     
        หอพัก
  12. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และหน้าที่ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542 ต่อไป

 • ข้อควรทราบของนักศึกษาหอพัก

  1. การให้คำปรึกษาและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของงานหอพักนักศึกษา
   • ในวันทำการปกติสามารถติดต่อกับผู้ปกครองหอพักหรือผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก ได้ตลอด               24  ชั่วโมง ที่สำนักงานของแต่ละหอพักหรือห้องพักของผู้ปกครอง/ผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก หรือทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถดูเบอร์โทรศัพท์ได้ที่บอร์ดหน้าหอพัก
   • ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เวรได้ที่สำนักงาน   หอพัก 2 แห่ง  คือ         
    - สำนักงานหอพัก F6  โทรศัพท์ 0-5391-7071
    สำนักงานหอพักลำดวน 4 โทรศัพท์ 0-5391-7109      
  2. กรณีนักศึกษาเจ็บป่วย
   • กรณีเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยให้ติดต่อขอรับยาได้ที่ผู้ปกครองหอพัก
   • กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ติดต่อผู้ปกครองหอพักหรือผู้ช่วยผู้ปกครองหอพัก แต่หากไม่สามารถ ติดต่อได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เวรที่สำนักงานหอพักทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น
  3. การคำนวณค่าไฟฟ้ารายเดือน ตามขั้นตอนดังนี้
   • ส่วนอาคารสถานที่จะเป็นผู้บันทึกจำนวนหน่วยมิเตอร์ที่แต่ละห้องพักใช้ตามมิเตอร์เป็นประจำทุก ๆ วันสิ้นเดือน  
   • สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ดำเนินการคำนวณค่าไฟฟ้าตามจำนวนหน่วยที่ใช้ใน อัตราหน่วยละ 5 บาท และหารตามจำนวนผู้พักในห้อง ตัวอย่างการคำนวณ   
    นักศึกษาพักห้องละ  4  คน  ใช้ไฟฟ้า  1  เดือน   ทั้งหมด  65  หน่วย    
    (65 หน่วย  x 5 บาท)  =  325  บาท / 4 คน   =   81.25   บาท/คน
   • สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ดำเนินการตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเข้าระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา แล้วจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารายเดือนเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทุกห้องทราบ
   • นักศึกษาชำระเงินค่าไฟฟ้าทุกวันที่  10  ของเดือน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2)
  4. การย้ายห้องพัก / หอพัก
   • 4.1    กรอกแบบฟอร์มคำร้องหอย้ายห้องพัก/ หอพัก 
   • 4.2    ยื่นใบคำร้องแก่ผู้ปกครองหอพักเดิมของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   • 4.3    หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถย้ายห้องพัก/หอพักได้ และห้ามนักศึกษาทำการย้ายห้องพัก/หอพักก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
  5. การแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในหอพักและห้องพัก ให้แจ้งการชำรุดเสียหายที่ผู้ปกครองหอพักของนั้นๆ  ดังนี้
   • หากครุภัณฑ์ภายในห้องพักของนักศึกษาเสียหาย อันเกิดมาจากการเสื่อมสภาพเป็นเหตุให้เกิดการชำรุด มหาวิทยาลัยจะทำการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ 
   • หากครุภัณฑ์ภายในห้องพักของนักศึกษาเสียหาย อันเกิดมาจากการกระทำของนักศึกษา   มหาวิทยาลัยจะทำการเรียกเก็บค่าเสียหายตามราคาจริงของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เสีย
   • นักศึกษาหอพักมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาครุภัณฑ์ ทั้งของตนเองและที่เป็นส่วนกลางของหอพัก หากพบการชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้ปกครองหอพักเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป
  6. การลาออกจากหอพัก
   • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอลาออกจากหอพักนักศึกษา 
   • ยื่นคำร้องขอลาออกจากหอพักต่อผู้ปกครองหอพักของตนและต้องได้รับอนุมัติ จึงจะถือว่าการลาออกนั้นสมบูรณ์
   • นักศึกษาต้องคืนบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักและกุญแจหอพักที่ผู้ปกครองหอพักของท่าน และหากนักศึกษาไม่นำกุญแจมาคืน จะเรียกเก็บค่ากุญแจ จำนวน 50 บาท/กุญแจ 1 ดอก
   • นักศึกษาต้องทำความสะอาดห้องพักหลังปิดภาคการศึกษาและเก็บสัมภาระออกจากห้องพัก หรือนำฝากไว้ในห้องที่หอพักนักศึกษาจัดให้ หากไม่ดำเนินการจะเรียกเก็บค่าทำความสะอาด จำนวน 200 บาท/คน

 • การโอนย้ายทะเบียนราษฎร์

  การโอนย้ายทะเบียนราษฎร์
  ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช 2551 หมวด 2 มาตรา 12 มาตรา 30 และมาตรา 33 อีกทั้งเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ   อาทิ สิทธิและความสะดวกในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  การทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายดำเนินการโอนย้ายทะเบียนบ้านมายังบ้านเลขที่ของหอพักนักศึกษา ดังนี้

  บ้านเลขที่ 333  หมู่ที่  1   ต.ท่าสุด   อ.เมือง   จ. เชียงราย   57100

  ขั้นตอนการย้ายทะเบียนราษฎร์

  1. ผู้ปกครองของนักศึกษาทำการแจ้งย้ายนักศึกษาออกจากทะเบียนราษฎร์เดิม ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ ทำการเขตของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย) 
  2. ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขตจะออกเอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร์ฉบับจริง (ทร.6) ของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
  3. ให้นักศึกษานำเอกสารการย้ายทะเบียนราษฎร์ของนักศึกษาฉบับจริง (ทร.6) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์เข้าที่อยู่ของมหาวิทยาลัย คนละ 15 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 5 บาท และค่าคัดสำเนาทะเบียนบ้าน 10 บาท) นำส่งที่ผู้ปกครองหอพัก โดยมีรายละเอียดการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ ดังนี้ 
   1. นักศึกษาที่มิได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ทำการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์ไม่เกิน 15 วันก่อนวันรายงานตัวเข้าหอพัก และนำส่งเอกสารการโอนย้ายพร้อมค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย 15 บาท ส่งที่หอพักในวันรายงานตัวเข้าหอพัก
   2. นักศึกษาที่กู้ยืมหรือมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ลงข้อมูลในระบบ กยศ.ให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการโอนย้ายทะเบียนราษฎร์และนำส่งเอกสารการโอนย้ายพร้อมค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย 15 บาท ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา 

 • ข้อมูลการเข้าระบบจองหอพักนักศึกษา

   

Go Back