อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 053 916 016


วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

 1. พิมพ์ใบแจ้งการยอดการชำระเงิน ตามรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 2. นำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ติดต่อชำระเงิน ………………………………………………….
  ชำระผ่านระบบธนาคาร 4 ช่องทางดังนี้
  • ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (วิธีชำระเงิน)
   - จ่ายผ่าน Application ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ค่าธรรมเนียม
   - จ่ายผ่าน Application ของธนาคารอื่นๆ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารของผู้รับชำระกำหนด โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ โดยมีธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน
  • ชำระเงินผ่าน ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน Internet (iBanking) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียม(วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 10 บาทต่อรายการ ผ่านธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน 7 ธนาคาร ดังนี้
   1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   4) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   5) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   6) ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบลงทะเบียนเรียน website: reg.mfu.ac.th หลังจากได้รับ Password ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 


ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

 1. Login เข้าระบบบริการการศึกษา Website: reg.mfu.ac.th
 2. เลือกเมนูพิมพ์ใบเสร็จ
 3. เลือกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
 4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

คำเตือน

 1. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และกระดาษให้เรียบร้อย เนื่องจากใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพิมพ์ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 2. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินได้แสดงที่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการพิมพ์
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไม่สามารถทำการพิมพ์ซ้ำได้(ห้ามกดเปิดดูในโทรศัพท์มือถือ)
  • การพิมพ์ครั้งที่ 1 คือ การพิมพ์ใบเสร็จ(ต้นฉบับ)
  • การพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป คือการพิมพ์ใบเสร็จ(สำเนา)

Go Back