อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ | 053 916 016


วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 1. พิมพ์ใบแจ้งการยอดการชำระเงิน  ตามรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวอย่างใบแจ้งยอดการชำระเงิน)
 2. นำใบแจ้งยอดการชำระเงิน ติดต่อชำระเงินชำระผ่านระบบธนาคาร 4 ช่องทางดังนี้
  • ชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (วิธีชำระเงิน)
   • จ่ายผ่าน Application ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น ค่าธรรมเนียม
   • จ่ายผ่าน Application ของธนาคารอื่นๆ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารของผู้รับชำระกำหนด โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ โดยมีธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน 
  • ชำระเงินผ่าน ตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 บาทต่อรายการ (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน Internet (iBanking) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นค่าธรรมเนียม (วิธีชำระเงิน)
  • ชำระเงินผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร โดยจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุด 10 บาทต่อ
  • รายการ ผ่านธนาคารที่ร่วมรับชำระเงิน 4 ธนาคาร ดังนี้
   1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
   4. ธนาคารออมสิน กสาขาทั่วประเทศ
 3. นักศึกษาสามารถเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

 1. Login เข้าระบบด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เลือกเมนูพิมพ์ใบเสร็จ
 3. เลือกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
 4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

คลิกเปิด ตัวอย่างการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

คำเตือน

 1. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์และกระดาษให้เรียบร้อย เนื่องจากใบเสร็จรับเงินต้นฉบับพิมพ์ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 2. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินได้แสดงที่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการพิมพ์
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไม่สามารถทำการพิมพ์ซ้ำได้ (ห้ามกดเปิดดูในโทรศัพท์มือถือ)
  • การพิมพ์ครั้งที่ 1 คือ การพิมพ์ใบเสร็จ (ต้นฉบับ)
  • การพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป คือการพิมพ์ใบเสร็จ (สำเนา)

Go Back