การตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053 917 529, 053 917 575


คำแนะนำในการเข้าระบบตรวจสุขภาพ

รายละเอียดการตรวจสุขภาพ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราบริการตรวจสุขภาพ


ดาวน์โหลดเอกสาร

Go Back