การตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 053 917 529, 053 917 575


ข้อปฏิบัติการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดการตรวจสุขภาพ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าบริการตรวจสุขภาพ

Go Back