บริการรถรับ / ส่งสนามบิน – ขนส่ง

ตารางเวลาเดินรถบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษา
รายงานตัวเข้าหอพักและการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562
**********************************************************

สนามบิน ไป มหาวิทยาลัย

รอบที่เวลาสถานที่ส่ง
109.00 น.
หอพัก F2 หอพักลำดวน
สถานที่ลงทะเบียนนักศึกษา
210.00 น.
310.30 น.
412.55 น.
514.40 น.
616.00 น.
7

16.30 น.

มหาวิทยาลัย ไป สนามบิน

รอบที่เวลาสถานที่รับ / ที่รอ
109.40 น.
จุดรอรถ เต้นท์ประชาสัมพันธ์/ป้ายรอรถไฟฟ้า หน้าสระน้ำวงรี
จุดขึ้นรถ ณ ป้ายรอรถไฟฟ้าหน้าสระน้ำวงรี
211.00 น.
312.30 น.
414.00 น.
516.00 น.
617.00 น.


สถานีขนส่ง ไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รอบที่เวลาสถานที่ส่ง
106.30 น.
หอพก F2 หอพักลำดวน
สถานที่ลงทะเบียนนักศึกษา
208.00 น.
309.30 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไป สถานีขนส่ง

รอบที่เวลาสถานที่รับ / ที่รอ
117.30 น.
จุดรอรถ เต้นท์ประชาสัมพันธ์
จุดขึ้นรถ ณ ทางออกก่อนถึงป้อมยามจุดแจกบัตรตรงข้ามเต้นท์ประชาสัมพันธ์

Go Back