ระบบจองหอพักนักศึกษา

ประกาศผลการสำรองห้องพักนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าพักในหอพัก ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาปี 1/65 (รหัส 653XXXXXXX)

ประกาศขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าพักในหอพัก ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาปี 1/65 (รหัส 653XXXXXXX)
**โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน**

ลงทะเบียนผ่าน google form คลิก

หมายเหตุ : ค่าหอพักจะถูกรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนเรียน หลังจากนักศึกษาได้ยื่นความจำนงพักในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้ว

การเข้าพักในหอพักนักศึกษาปี 1/2565 (รหัส 65XXXXXXXX)