ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ส่ง "แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา"

Category: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ส่ง "แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา"
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังไม่ส่งแบบตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา หากพ้นระยะเวลา วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าระบบบริการการศึกษา (REG) ได้

| writer Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 3302 ครั้ง