ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการแนบเอกสาร ที่เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  https://info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันพุธที่ 20 กรกฎาคม –วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป ส่วนทะเบียนและประมวลผล

เบอร์โทรศัพท์ 053-916375,053-916545

E-mail: document.reg@remove-thismfu.ac.th

Facebook: Registrar@MFU

ระดับปริญญาตรี เข้าสู่ระบบ คลิก!

ระดับประกาศนียบัตร เข้าสู่ระบบ คลิก!

 

ตรวจสอบรายชื่อคลิก

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาจีนวิทยา

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

ผู้ช่วยพยาบาล

| ผู้เขียนข่าว Subandit Pansombut | อ่านข่าวทั้งหมด 1956 ครั้ง