ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ครั้งที่ 1

ประกาศ การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

สถานที่รับบัตร โรงอาหาร D1

โปรดเตรียม สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ และปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ไปด้วยนะคะ

นักศึกษาสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับบัตรนักศึกษา ครั้งที่ 1

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

| ผู้เขียนข่าว Subandit Pansombut | อ่านข่าวทั้งหมด 2667 ครั้ง