ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการแนบเอกสาร ที่เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันพุธที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป ส่วนทะเบียนและประมวลผล

เบอร์โทรศัพท์ 053-916375, 053-916545

E-mail: document.reg@remove-thismfu.ac.th

Facebook: Registrar@MFU

1 ศิลปศาสตร์

2 การจัดการ

3 นิติศาสตร์

4 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5 พยาบาลศาสตร์

6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 วิทยาศาสตร์

8 อุตสาหกรรมเกษตร

9 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

10 ทันตแพทยศาสตร์

11 นวัตกรรมสังคม

12 จีนวิทยา

13 การแพทย์บูรณาการ

 |   |  579 ครั้ง