ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการแนบเอกสาร ที่เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  https://info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป ส่วนทะเบียนและประมวลผล
เบอร์โทรศัพท์ 053-916375, 053-916545
E-mail: document.reg@mfu.ac.th
Facebook: Registrar@MFU


 |   |  341 ครั้ง