ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

     นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นำเอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) (ถ้ามี) มายื่นในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร จ.เชียงราย วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น อาคาร E- Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 กรุงเทพฯ
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์และฟื้นฟูสุขภาพ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.20-14.30 น. ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1460 ครั้ง