ประกาศรายชื่อนักศึกษา วันและเวลาที่จองวันตรวจสุขภาพ

Category: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษา วันและเวลาที่จองวันตรวจสุขภาพ วันที่ 19 สค. 2563 พร้อมคำชี้แจงสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  
หมายเหตุ ขอให้นศ.มาตรวจตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนมาอย่างเคร่งครัด 

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 786 ครั้ง