ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

นักศึกษารอบที่ 1 ระบบ portfolio และรอบที่ 2 ระบบ Quota
สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566