ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบ1-2) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบ1-2) ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการแนบเอกสาร ที่เว็บไซต์ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  info.mfu.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน –วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป มิฉะนั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป ส่วนทะเบียนและประมวลผล

เบอร์โทรศัพท์ 053-916375,053-916545

E-mail: document.reg@remove-thismfu.ac.th

Facebook: Registrar@MFU

ตรวจสอบรายชื่อคลิก

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาจีนวิทยา

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

| ผู้เขียนข่าว Subandit Pansombut | อ่านข่าวทั้งหมด 3658 ครั้ง