รอบบริการรถรับส่งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง จากสนามบินและสถานีขนส่งผู้โดยสาร 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

รอบบริการรถรับส่งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง จากสนามบินและสถานีขนส่งผู้โดยสาร 2

ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565

โดยจะมีพี่ๆไปชูป้ายรอรับทั้งที่สนามบินและขนส่ง

จุดรับ-ส่งมหาวิทยาลัยอยู่ที่สระน้ำวงรีเท่านั้น

*เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสภาพการจราจร

 

| ผู้เขียนข่าว Subandit Pansombut | อ่านข่าวทั้งหมด 836 ครั้ง