ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม "อธิการบดีพบผู้ปกครอง" วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารปชส.นักศึกษาใหม่

ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เข้าร่วมกิจกรรม "อธิการบดีพบผู้ปกครอง"

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

***ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหอประชุม***

| ผู้เขียนข่าว Subandit Pansombut | อ่านข่าวทั้งหมด 1008 ครั้ง