กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี

รอบที่ 1 ระบบ Portfolio และรอบที่ 2 ระบบโควตา

รอบที่ 3 ระบบรับกลางร่วมกัน (Admission)

รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ